POSYANDU REMAJA (05/02/21)

Posyandu Remaja diadakan tiap satu bulan sekali di Dusun Kerepet, Desa Perampuan dengan sasaran usia 10-19 tahun. Saat ini peserta berjumlah 30 orang.