POSYANDU BALITA SEROJA DUSUN KAPITAN (13/02/21)

Jumlah sasaran Posyandu Balita Seroja Dusun Kapitan pada bulan Februari berjumlah 105 balita.